O nama

Hrvatska mreža za ruralni razvoj

Što je HMRR?

Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR udruga je koja se zalaže za održiv razvoj ruralnih područja u Hrvatskoj. Početkom 2006. godine osnovalo ju je sedam organizacija civilnog društva kako bi zajedničkim djelovanjem, umrežavanjem i partnerstvom pridonosile poboljšavanju uvjeta za cjelovit razvoj i kvalitetan život u ruralnim područjima. Mreža danas ima 34 člana,među kojima je 19 LAG-ovaNačela djelovanja HMRR-a zasnivaju se na dobroj europskoj praksi i pristupu LEADER.

Naša misija

Hrvatska mreža za ruralni razvoj radi na poboljšanju uvjeta za cjeloviti razvoj i kvalitetan život u ruralnim područjima, putem umrežavanja i stvaranja partnerstva.

Naša vizija

Ravnomjerno razvijena Hrvatska, u kojoj stanovnici ruralnih prostora svojim društvenim i gospodarskim djelovanjem pridonose njenom razvoju te aktivno sudjeluju u brizi i očuvanju prostora u kojem žive.

Načela djelovanja

Djelovanje HMRR-a temelji se na dobroj europskoj praksi i pristupu LEADER.
ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ

Razvoj koji se temelji na očuvanju i razvoju okolišnog, ljudskog, socijalnog i stvaralačkog/proizvodnog kapitala.

PRISTUP TEMELJEN NA OSOBITOSTIMA PODRUČJA

Ruralna područja su slična, ali opet, svako ima svoje posebnosti; njih treba uzeti u obzir prilikom planiranja budućnosti, jer su one temelj kvalitetnog razvoja svakog pojedinog područja.

POKRETANJE RAZVOJA KASNEĆIH ZAJEDNICA

ima zajednica kojima treba podrška kako bi se uključile u razvojne procese. Vjerujemo da takve zajednice ne smiju biti ostavljene po strani i prepuštene tijeku vremena, već ih treba prepoznati i posvetiti im posebnu pažnju radi njihovog pravovremenog uključivanja.

PRISTUP ODOZDO PREMA GORE

Bez uključivanja javnosti, današnji razvoj nije moguć. Zato je potrebno široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama kako bi se bogatstvom ideja i mogućih rješenja postigao što kvalitetniji razvoj.

UMREŽAVANJE I SURADNJA

Povezivanje, sinergijsko djelovanje u razvojnim procesima, razmjena znanja i iskustava, u današnjoj modernoj Europi, pa tako i u Hrvatskoj od ključne su važnosti.

INOVATIVNOST

Tradicija je svakako temelj održiva ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način

INTEGRALNI PRISTUP

Sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.

LOKALNO FINANCIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Izuzetno je važno da aktivnosti na lokalnoj razini budu i financirane iz lokalnih proračuna. Poznajući situaciju u Hrvatskoj znamo da to nije jednostavno, ali makar i mali poticaj iz lokalnog proračuna znači potvrdu vjerodostojnosti lokalnih projekata.