O ruralnom parlamentu

Što je i zašto ga organiziramo

Što je ruralni parlament?

Na ruralnom parlamentu stanovnici ruralnih područja imaju priliku utjecati
na politiku i provedbu ruralnog razvoja te jačati veze i partnerstva.

Posljednjih četvrt stoljeća jača spoznaja o tome da uspjeh ruralnog razvoja u velikoj mjeri ovisi o izravnoj uključenosti stanovnika ruralnih područja. Ruralne zajednice i njihovi članovi nisu samo primatelji vladinih potpora, već trebaju postati aktivni sudionici u procesima osmišljavanja, određivanja i provedbe politike ruralnog razvoja na svom području.

Predstavnici lokalnih zajednica iz ruralnih prostora u desetak europskih zemalja koriste ruralne parlamente da ojačaju svoj glas i utjecaj na donošenje odluka koje izravno utječu na njihov život. Ruralni parlamenti (RP) su redovita godišnja ili dvogodišnja događanja u nizu europskih zemalja: Švedska je organizirala prvi ruralni parlament još 1989. godine, Estonija 1996. godine. Posljednjih su godina ruralne parlamente organizirale Slovenija, Latvija i Škotska a od 2013. godine održava se i bijenalni Europski ruralni parlament.

Ruralni parlamenti nisu institucije niti organizacijske strukture. Ruralni parlamenti predstavljaju nacionalna događanja u trajanju od jednog do nekoliko dana, dobro su zastupljeni u javnim medijima te time predstavljaju ujedinjeni glas ruralnih pitanja kao relevantnog društvenog čimbenika.

Civilno društvo igra odlučujuću ulogu u inicijativi ruralnih parlamenata. Obično je pokretač jedna organizacija, tj. krovna udruga za ruralni razvoj. Važno je istaknuti da ruralni parlamenti predstavljaju inicijativu koja se temelji na načelu odozdo prema gore („bottom up“), te time predstavljaju glas stanovnika ruralnih prostora. Ljudi iz svih dijelova i sektora sudjeluju na ruralnim parlamentima, od građana pa sve do visoko pozicioniranih političara u pojedinačnim državama, a uključuju i stručnjake, znanstvenike, aktiviste i druge dionike. Glavnu riječ imaju ljudi sa sela, pokreti, mali poduzetnici, turističke, kulturne i sportske organizacije, mladi i starije osobe.

Što želimo postići?

  • osluhnuti glas ruralne Hrvatske

  • raspraviti mogućnosti i perspektive razvoja ruralnih područja

  • podijeliti dobra iskustva – upoznati primjere dobre prakse

  • potaknuti stanovnike ruralnih područja na zajedništvo i akciju za razvoj njihovih zajednica u razdoblju 2014.-2020.

Cilj nacionalnog ruralnog parlamenta je čuti i uvažiti glas ruralnih zajednica. Ruralni parlamenti europskih zemalja postaju istinski izraz participativne demokracije.

Na ruralnom parlamentu stanovnici ruralnih područja imaju priliku utjecati na politiku i provedbu ruralnog razvoja te jačati veze i partnerstva.

Dobra praksa

Upoznajte se s primjerima dobre prakse ruralnog razvoja. Iz prve ruke otkrijte što razlikuje uspješne od manje uspješnih priča.

Odgovori na pitanja

Sudjelovanje na Prvom hrvatskom ruralnom parlamentu potvrdili su hrvatski europarlamentarci, kao i predstavnici pojedinih političkih stranaka. Pitajte ih što vas zanima.

Umrežavanje

Upoznajte dionike ruralnog razvoja iz čitave Hrvatske. Saznajte njihove potrebe i zajednički pronađite prilike za buduću suradnju.

Ciljevi ruralnih parlamenata razlikuju se ovisno o državama, no svima je zajednički element susret stanovnika ruralnih područja i razmjena iskustva. Prijenos znanja i dobre prakse može biti u obliku posjeta na terenu, radionica ili seminara. Na okruglim stolovima i živim raspravama sudionici iznose svoja mišljenja o osnovnim potrebama u svojim područjima i prezentiraju viziju ruralnog razvoja.

Ruralni parlamenti predstavljaju vrlo važne aktivnosti u cilju postizanja šireg konsenzusa o politici ruralnog razvoja na nacionalnoj razini te u cilju jačanja glasa civilnog segmenta za održivi ruralni razvoj.

Uspjeh ruralnih parlamenata održanih diljem Europe potaknuo nas je na planiranje takvog foruma u Hrvatskoj. Na poticaj Hrvatske mreže za ruralni razvoj 2015. godine održan je u Baranji prvi Hrvatski ruralni parlament na kojemu je u tri dana sudjelovalo 228 predstavnika različitih skupina dionika ruralnog razvoja u Hrvatskoj.

Model ruralnog parlamenta kojega smo pokrenuli u Hrvatskoj uključuje aktivno sudjelovanje dionika ruralnog razvoja u višednevnom događanju kroz različite participativne modele: tematske terenske radionice, rad na principu world cafea / ruralnog cafea, okrugle stolove s donositeljima odluka, upoznavanje primjera dobre prakse te aktivni prijenos iskustava.

HRP 2015.

Prvi hrvatski ruralni parlament održan je u Baranji 2015. godine i bio je posvećen temi zadržavanja mladih u ruralnim prostorima.