Novosti

Iz ruralnog razvoja
2
ožu

Europska unija i ruralni razvoj od 2014. do 2020.

Politika ruralnog razvoja EU-a stalno se razvija kako bi odgovorila na izazove koji se pojavljuju u ruralnim područjima. Najnoviji postupak reforme koji prati opsežnije promjene Zajedničke poljoprivredne politike EU-a (ZZP-a) u osnovi je dovršen u prosincu 2013. odobrenjem osnovnih zakonodavnih akata za razdoblje od 2014. do 2020.

U skladu sa strategijom Europa 2020. i općenitim ciljevima ZPP-a mogu se navesti tri dugoročna strateška cilja politike ruralnog razvoja EU-a u razdoblju od 2014. do 2020.:

 • poticanje konkurentnosti poljoprivrede
 • osiguravanje održivog upravljanja prirodnim resursima i akcija protiv klimatskih promjena i
 • postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući stvaranje i zadržavanje radnih mjesta.

Reforma iz 2013. ne mijenja brojna ključna obilježja politike ruralnog razvoja iz razdoblja od 2007. do 2013. Specifično, kao i u prošlosti, ta će se politika provoditi pomoću nacionalnih i/ili regionalnih programa ruralnog razvoja (PRR-ova) koji traju po sedam godina.

Međutim, općenito, reforma iz 2013. donosi promjene tako što:

 • poboljšava strateški pristup izradi PRR-ova
 • jača sadržaj mjera ruralnog razvoja
 • pojednostavnjuje pravila i/ili smanjuje administrativno opterećenje u vezi s njima kada je to moguće i
 • politiku ruralnog razvoja bliskije povezuje s drugim europskim strukturnim i investicijskim fondovima.

Države članice morati će izrađivati svoje PRR-ove na temelju najmanje četiri od šest zajedničkih prioriteta EU-a:

 1. poticanje prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
 2. jačanje isplativosti i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama
 3. promicanje organizacije lanca opskrbe hranom, dobrobiti životinja te upravljanja rizikom u poljoprivredi
 4. obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom
 5. promicanje učinkovitosti resursa te poticanje pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika otpornom na klimatske promjene u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru
 6. promicanje društvene uključenosti, suzbijanja siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima.

Svaki prioritet ruralnog razvoja dalje identificira još detaljnija područja za intervencije („područja od interesa”). Unutar svojih PRR-ova države članice / regije određuju kvantificirane ciljeve za ta područja od interesa na temelju analize potreba područja obuhvaćenog PRR-om. One onda određuju koje će mjere upotrijebiti da bi ostvarile te ciljeve i koliko će sredstava dodijeliti svakoj mjeri.

Sredstva se uzimaju djelomično iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a djelomično iz nacionalnih/regionalnih i ponekad privatnih izvora.

Provedbu i učinak politike detaljno se prati i ocjenjuje.

Izvor: EU Poljoprivreda i ruralni razvitak