Novosti

Iz ruralnog razvoja
20
tra

Deklaracija 1. Hrvatskog ruralnog parlamenta

 DEKLARACIJA

koju stanovnici ruralnih područja i drugi dionici ruralnog razvoja okupljeni na prvom Hrvatskom ruralnom parlamentu održanom u Belom Manastiru 16.-18. travnja 2015. godine upućuju donositeljima odluka na europskoj, nacionalnoj i na regionalnim razinama:

Imajući u vidu probleme s kojima su suočena ruralna područja Hrvatske:

  • depopulaciju, a posebno odljev mladog stanovništva,
  • neravnomjernu razvijenost i kontinuirano razvojno zaostajanje ruralnog područja,
  • sve veću razliku u kvaliteti života između ruralnih i urbanih / urbaniziranih područja,
  • neiskorištenost poljoprivrednog zemljišta i rascjepkan poljoprivredni posjed,
  • slabo korištene, zanemarene i zapuštene druge razvojne resurse ruralnog prostora,

zalažemo se za promjene i predlažemo sljedeće:

  • međusektorskoj suradnji i partnerstvu treba dati veću ulogu u procesima odlučivanja na lokalnoj i regionalnoj razini,
  • u rješavanju pitanja ruralnog razvoja treba primjenjivati integralni pristup na svim razinama vodeći računa o raznolikosti ruralnih prostora Hrvatske,
  • razvoj sposobnosti dionika ruralnog razvoja na lokalnoj razini za aktivno uključivanje u procese osmišljavanja i provedbe lokalnih razvojnih planova.