Program 2. HRP-a

Day 1
20 tra 2017
Day 2
21 tra 2017
Day 3
22 tra 2017

Selski spominki

Plenarna sjednica HRP-a
13:30 - 15:00

Ručak

Ruralni cafe

Rad u malim grupama na principu World Cafe metode Teme Ruralnog caféa RC1. Razvoj zajednice pristupom odozdo (LEADER/CLLD) RC2. Inovativni pristup zajednici RC3. Inovativni pristupi u poljoprivredi RC4. Inovativni oblici...
Read More

Hrvatski ruralni prostor

Predstavljanje hrvatskih ruralnih prostora  
19:30

Ruralni domjenak

Uvod u tematske radionice

Terenske tematske radionice TR1. Razvoj zajednice pristupom odozdo (LEADER/CLLD) TR2. Inovativni pristup zajednici TR3. Inovativni pristupi u poljoprivredi TR4. Inovativni oblici ruralnog turizma TR5. Koncept ‘’nula kilometara’’: lokalna hrana na...
Read More

Panel rasprava

Razgovor s predstavnicima Vlade, Sabora, Ministarstava, zastupnicima u Europskom parlamentu, članovima i predstavnicima međunarodnih mreža.

Terenske tematske radionice

Rad u malim grupama, radni ručak na terenu na lokacijama u Međimurju.
20:00

Međimurska večera

12:00

Međimurje na dlanu⎜ Fakultativni program

Konferencija za medije

u sklopu Dana Međimurske županije u Čakovcu

Program je podložan promjenama.