Terenske radionice / Field Workshops (TR1-TR10)

22 svi 2019
11:00 - 19:00

Terenske radionice / Field Workshops (TR1-TR10)

Višesatni rad u manjim grupama (10 paralelnih terenskih radionica), radni ručak na terenu na različitim lokacijama na području Šibensko-kninske županije.
——
10 parallel field workshops at 10 locations in the Šibenik-Knin County area.