TR9. GLOBALNI CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA I RURALNI PROSTOR / GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND RURAL AREA

22 svi 2019
11:00 - 19:00

TR9. GLOBALNI CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA I RURALNI PROSTOR / GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND RURAL AREA

Program održivog razvoja do 2030. sadrži 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja i 169 podciljeva, od kojih su mnogi vezani upravo uz ruralna područja te proizvodnju hrane kao jednog od najvećih zagađivača okoliša i aktivnost s izravnim utjecajem na klimatske promjene. Kako politike ruralnog razvoja mogu pridonijeti globalnim ciljevima?

——

The 2030 Agenda for sustainable development contains 17 Global sustainable development goals (SDGs) and 169 targets, many of them related to rural areas and food production as one of the biggest polluter and activity with direct impact on climate change. How can rural development policies help these global goals?