Tema HRP 2017

Suradnjom do cjelovitog razvoja!

DRUGI HRVATSKI RURALNI PARLAMENT

U zadnjih nekoliko desetljeća raste spoznaja da ruralni razvoj može biti uspješan samo ukoliko je prisutna aktivna uloga lokalne zajednice. Pristupi LEADER/CLLD ugrađeni su u programe ruralnog razvoja država Europske unije te i formalno traže aktivno uključivanje lokalnih dionika u osmišljavanje razvoja ruralnih prostora.

Ruralni pokreti u Europi, iz kojih je proizašla ideja održavanja ruralnih parlamenata, inicijative su nevladinih organizacija koje predstavljaju organizirani pristup pružanju umrežavanja i jačanja kapaciteta. Formiranje ruralnih pokreta motivirano je brojnim problemima s kojima se suočavaju ruralne sredine – od smanjenja broja stanovnika, loše dostupnih javnih usluga do nerazvijene poljoprivrede i općenito slabijih gospodarskih aktivnosti u ruralnom prostoru.

Prvi hrvatski ruralni parlament bavio se jednim od najvećih problema s kojima se suočavaju ruralni prostori u Hrvatskoj i Europi: pitanjem kako zadržati mlade u ruralnim područjima. Organizatori nisu bili u iluziji da će ovakav događaj riješiti ovaj problem, ali zajednički zaključci uobličeni u Deklaraciju prvog hrvatskog ruralnog parlamenta mogli bi tome doprinijeti ukoliko budu ugrađeni u opće politike razvoja.

Tema Drugog hrvatskog ruralnog parlamenta, što će se u proljeće 2017. godine održati u Međimurju, je pitanje suradnja kao preduvjeta cjelovitog razvoja. Pod suradnjom se misli na suradnju dionika ruralne zajednice, suradnju s javnom upravom, s gospodarskim sektorom, interdisciplinarnu suradnju osobito sa istraživačkom i znanstvenom zajednicom te suradnju na prijenosu iskustava i učenje na primjerima dobre prakse.

Neka od pitanja kojima ćemo se baviti na Drugom hrvatskom ruralnom parlamentu su:

 • Kako uspješno mobilizirati i organizirati zajednicu?
 • Kako uključiti relevantne dionike u osmišljavanje projekata za provedbu strategija razvoja područja?
 • Koje mogućnosti i izazove imaju LAG-ovi i LAGUR-i u pokretanju svojih zajednica?
 • Što su društvene inovacije i na koji način doprinose razvoju nekog područja?
 • Tko može doprinijeti i koga sve treba uključiti u promišljanje novih načina rješavanja dugogodišnjih problema u ruralnim zajednicama?
 • Koja su to nova rješenja i inovacije s društvenom misijom usmjerene općoj dobrobiti i u kojem kontekstu?
 • Kako putem društvenih infrastruktura i inovacija uključiti što više ranjivih i osjetljivih skupina nekog područje?
 • Kako uključiti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u istinski partnerski pristup lokalnom razvoju?
 • Kojim inovativnim načinima suradnje i posebnim pristupima potaknuti razvoj poljoprivrede (npr. ekološka poljoprivreda, biodinamička poljoprivreda i sl.)?
 • Koja je vrsta suradnje potrebna za poticanje inovativnijeg pristupa razvoja turizma u ruralnom prostoru?
 • Kako potaknuti i omogućiti umrežavanje proizvođača i kratke lance opskrbe hrane?
 • Kako podići svijest potrošača o važnosti korištenja lokalnih proizvoda?
 • Kako društveno poduzetništvo kao oblik suradnje može potaknuti održivo gospodarstvo?
 • Što nedostaje za kvalitetan razvoj društvenog poduzetništva u Hrvatskoj? Možemo li učiti iz primjera drugih zemalja?
 • Kojim projektima interdisciplinarne suradnje akademska i znanstveno-istraživačka zajednica može doprinijeti cjelovitom razvoju?
 • Što je potrebno za uvođenje obrazovanja za održivi razvoj u osnovne i srednje škole?
 • Kako baštinu početi gledati kao resurs, a ne prepreku razvoju?
 • Kako očuvati identitet ruralnih područja kao osnovu za razvoj kraja?
 • Kako projektima suradnje na temu baštine i identiteta ruralnih prostora ojačati vidljivost i atraktivnost područja?
 • Što možemo naučiti od uspješnih modela financiranja i provedbe ruralnih projekata?

Tema suradnje nije slučajno odabrana za ruralni parlament koji će se održati u Međimurju. Ova regija na sjeveru Hrvatske brojnim primjerima pokazuje da tu postoji duboko ukorijenjena svijest o važnosti suradnje što se na različitim razinama koristi u razvoju projekata i inicijativa koji doprinose dobrobiti cijele zajednice.

Želimo li da razvoj ruralnih područja bude pametan, održiv i sveobuhvatan, potrebno je razvijati različite oblike suradnje koji mogu dovesti do rješavanja ključnih izazova s kojima se suočavaju stanovnici ruralnih prostora.